TsPlay.Pl » Regulamin serwera

Regulamin Serwera

I. WSTĘP

§ 1.0 Regulamin powiązany jest z Serwerem Głosowym TeamSpeak3 (tsplay.pl).
§ 1.1 Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 1.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.
§ 1.3 Zakaz Umieszczania tagów,prefixów [ADMIN], [MOD] itp.
§ 1.4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
§ 1.5 Zakazuje się kopiowania, powielania jakiejkolwiek części regulaminu pod groźbą karalną.
§ 1.6 W przypadku występowania jakichkolwiek błędów na serwerze, lagów itp. administratorzy jak i zwykli użytkownicy mają obowiązek zgłosić ten fakt do [CEO].

II. ADMINISTRACJA


§ 2.1 Wyższa Administracja Serwera składa się z [CEO], [DEV], [QUERY].
§ 2.2 Administrator ma “świecić przykładem”, znać doskonale regulamin i go przestrzegać! Powinien być opanowany i zrównoważony, nie ulegać presji ze strony użytkowników, być obiektywnym w podejmowaniu decyzji.
§ 2.3 Administrator nie jest zobowiązany do każdorazowego tłumaczenia się ze swoich działań, chyba że zażąda tego [CEO], [DEV], [QUERY].
§ 2.4 Każdy administrator ma obowiązek brać udział w czynnym życiu serwera, jak i być na bieżąco z informacjami zawartymi na serwerze w dziale TS3.
§ 2.5 [CEO] ma prawo odebrania administratorowi praw związanych z rangą jaką posiada, bez podania konkretnej przyczyny.
$ 2.6 Każdy z administracji ma prawo wyrzucić bądź zbanować użytkownika jeśli w jego przekonaniu złamał on w jakikolwiek sposób regulamin serwera.
$ 2.7 Od decyzji [CEO] nie ma odwołania!
$ 2.8 Obowiązkiem każdego Administratora jest to aby stawił się na określonych przez [CEO], [DEV], [QUERY] zbiórkach dotyczących spraw serwerowych itp.


Ogólne prawa i obowiązki administratorów co do:

1. Użytkowników:

a) Zadaniem administratora jest czuwanie nad przyzwoitym poziomem dyskusji użytkowników na serwerze.
b) Administrator ma prawo wyrzucić użytkownika za nie spełnianie norm poprawnego i kulturalnego zachowania.
c) Po uprzednich ostrzeżeniach (niezgodny nick, wulgarne zachowanie itp.) łamania regulaminu administrator powinien wyrzucić, a następnie zbanować użytkownika - każdy ban lub kick z serwera musi posiadać jasne i konkretne uzasadnienie.
d) Administratorzy pracują dla dobra użytkowników, co nie jest to równoznaczne ze spełnianiem każdej ich zachcianki.

2. Kanałów:

a) Administrator ma prawo wymagać od właściciela kanału zmiany jego tytułu oraz opisu jeśli jest nie zgodny z regulaminem.
b) Administrator ma prawo do korekty, nadania upomnienia, zmian lub usunięcia pokoju w przypadku złamania regulaminu.

III. OKRES KAR*


§ 3.0 Reklamy innych serwerów głosowych, gier oraz innych stron internetowych lub forów - ban permanentny.
§ 3.1 Obrażanie / wyśmiewanie lub wulgaryzmy wszelkiego rodzaju kierowane do użytkowników - kick / ban do 1 dnia.
§ 3.2 Krzyczenie / piszczenie do mikrofonu / bindy - kick / ban do 4 godz.
§ 3.3 Wulgarny / niezgodny nick - upomnienie - kick - ban do 2 godz.
§ 3.4 Spamowanie / floodowanie, używanie niezgodnych kolorów czcionki - upomnienie - kick - ban do 2,3 godz.
§ 3.5 Chodzenie masowo po kanałach (skakanie) - upomnienie / kick - ban do 2 godz.
§ 3.6 Bezmyślne żartowanie tzw. trollowanie administracji, wyzywanie bez potrzeby oraz marnowanie ich czasu - kick / ban do 5 dni.
§ 3.7 Niepotrzebne, nagminne zmiany nazwy użytkownika - upomnienie / kick - ban do 2 godz.
§ 3.8 Podszywanie się pod administratora lub poważna obraza administracji serwera - ban permanentny.
§ 3.9 Umieszczanie jakichkolwiek IP logerów w opisach kanałów bądź zawartych w różnych linkach - ban pernamentny (blacklista).
* Za popełnienie kilku wykroczeń okres kary może być sumowany lub przedłużany.

IV. ZAKAZY OGÓLNE


§ 4.1 Zabrania się używania nazw użytkowników (nickname):
a) Wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich i sugerujących jakąkolwiek przynależność klubową i religijną.
b) TeamSpeakUser (użytkownik posiadający taka nazwę jest proszony o niezwłoczną zmianę jej na inną).
c) Krótszych niż 3 znaki a także ciągu tych samych znaków w nazwie użytkownika (np: ...., yyyy, itp)
d) Zajętych przez wyższą administrację serwera i sieci oraz podobnych w znaczącym stopniu do nich, a także podszywania się pod te osoby.
e) Na naszym serwerze zabrania się używania znaków które zbyt rzucają się w oczy, badź zajmują dwa pola m.in. (  )
§ 4.2 Zabrania się nagminnej zmiany nazw użytkowników (zabawy nickami) oraz zmieniania ich w celu obrazy, wyśmiewania czy szydzenia z innych osób.
§ 4.4 Zabrania się nagrywania użytkowników na kanałach publicznych. (karane automatycznie kick/ban)
§ 4.5 Zabrania się reklamowania innych serwerów TS3, serwerów gier, stron internetowych lub forów itp.
§ 4.6 Zabrania się używania wulgarnych, obraźliwych lub zawierających treści pornograficzne awatarów.
§ 4.7 Zabrania się używania wszelkiego rodzaju tagów ( [PRZYKŁAD] ) przed nazwą użytkownika w szczególności zarezerwowanych dla administracji np: [CEO], [DEV], [QUERY] itp.
§ 4.8 Zabrania się używania i przebywania dwóch osób o takiej samej nazwie użytkownika. (podszywania się pod kogoś) - Jeśli na serwerze znajdują się osoby o tej samej nazwie użytkownika, pierwszeństwo w przesiadywaniu na serwerze ma osoba zarejestrowana wcześniej.
§ 4.9 Zabrania się tworzenia organizacji oraz powielania wszelkiego rodzaju zabaw i eventów zarówno na kanałach publicznych jak i prywatnych, bez zgody administracji.
§ 4.10 Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania danych osobowych innych użytkowników naszego serwera głosowego jest to zabronione (Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP, a także art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

V. WIADOMOŚCI TEKSTOWE NA SERWERZE


§ 5.1 Na serwerze piszemy zgodnie z zasadą zachowania poprawnej polszczyzny w sposób zrozumiały dla każdego bez nadmiernych błędów ortograficznych oraz stylistycznych.
§ 5.2 Zabrania się używania innych kolorów czcionki jak standardowy gdy przebywa się na kanałach publicznych.
§ 5.3 Zabrania się wysyłania linków przekierowujących do niebezpiecznych skryptów, stron lub aplikacji.
§ 5.4 Zabrania się spamowania wiadomościami prywatnymi, poke'ami bądź whisper'ami.
§ 5.5 Zabrania się używania czatu ogólnego na serwerze wyjątek stanowi administracja.

VI. ZASADY STREFY KANAŁÓW POMOCY / PUBLICZNYCH


§ 6.1 Aby skontaktować się z administratorem należy udać się na kanał “Centrum Pomocy” i zaczekać na niego lub porozmawiać z LIVE_HELP.
§ 6.2 Kanały pomocy / informacyjne służą tylko w celu uzykania pomocy przez użytkowników serwera TS3.
§ 6.3 Korzystanie z wyżej wymienionych kanałów w celach innych niż kontakt z administracją może skutkować wyrzuceniem użytkownika z kanału (jeżeli to nie poskutkuje to użytkownik będzie karany banem).
§ 6.4 Nagrywanie, puszczanie muzyki, używanie bindów, wydawanie różnych niezrozumiałych głosów na kanałach pomocy jest zabronione.
§ 6.5 Nagrywanie, puszczanie bindów oraz wydawanie bliżej nieokreślonych i niezrozumiałych głosów na kanał publicznych również jest zabrionione.
§ 6.6 Wszelka próba łamania regulaminu na wymienionych kanałach może skutkować natychmiastową interwencją admina i odpowiednim ukaraniem danego użytkownika.

VII. ZASADY STREFY KANAŁÓW PUBLICZNYCH / STREFY GIER


§ 7.1 Kanały publiczne są przeznaczone dla użytkowników którzy nie posiadają lub nie potrzebują własnego kanału prywatnego.
§ 7.2 Kanały publiczne mogą posiadać limity użytkowników w zależności od strefy w której się znajdują oraz nie są zabezpieczone hasłem.
§ 7.3 Nagrywanie, puszczanie muzyki oraz krzyczenie na tych kanałach jest zabronione, chyba że informacja na kanale mówi inaczej.
§ 7.4 Wszelka próba łamania regulaminu na wymienionych kanałach może skutkować interwencją admina i wyrzuceniem danego użytkownika z kanału.

VIII. ZASADY STREFY KANAŁÓW PRYWATNYCH


§ 8.1 Każdy użytkownik na serwerze może posiadać tylko jeden kanał.
§ 8.2 Kanał prywatny musi posiadać nazwę i być zabezpieczony hasłem w innym przypadku uznawany jest za publiczny i każdy może na nim przesiadywać.
§ 8.3 Informacje w opisie kanału mogą być edytowane wyłącznie przez administrację serwera. W przypadku kiedy użytkownik chce umieścić opis w kanale, zgłasza ten fakt adminowi.
§ 8.4 Zmiana numeru kanału lub jego brak może skutkować usunięciem kanału.
§ 8.5 Stosowanie wulgarnych lub obraźliwych nazw kanałów będzie skutkować ich usunięciem oraz zbanowaniem użytkownika.
§ 8.6 Admin kanału ma obowiązek posiadać aktualną datę na kanale(topic). Zabrania się wyprzedzania daty.
a) Data jest automatycznie zmieniana przez Bota serwerowego
b) Administrator kanału może ubiegać się o zwolnienie z daty min. po 4 miesiącach od daty założenia. Zwolnienie z daty można uzyskać również, gdy na kanale przebywa aktywnie w ciągu dnia min. 7 osób, a także można zdobyć zwolnienie z daty wygrywając je w evencie.
§ 8.7 Administrator kanału może posiadać max. 2 podkanały i 3. operatorów kanału.
§ 8.8 W przypadku obecności administratora kanału za porządek i ład na kanale prywatnym administracja serwera nie odpowiada (nie kulturalne zachowanie, krzyki, obraza, itp.). Pieczę nad kanałem obejmuję administrator kanału i on decyduję jaka atmosfera na nim panuję. Gdy ktoś łamie regulamin administrator może założyć mu jedną z “Rang Karnych”. W przypadku braku administratora kanału użytkownik może powiadomić administratora serwera o łamaniu regulaminu przez daną osobę na kanale i prosić o interwencje admina.
§ 8.9 Kiedy administrator kanału wie, że nie będzie go przez dłuższy okres, a nie chce by jego kanał został usunięty ma obowiązek zostawić informację o nieobecności w temacie "topic" (np. Nieobecny do X.XX.XXXX) bądź zgłosić ten fakt administratorowi serwera, który umieści informacje o tym w opisie kanału.

IX. ZASADY STREFY KANAŁÓW VIP


§ 9.1 Kanały VIP są przeznaczone dla wymagających użytkowników ceniących sobie największa jakość prowadzonych rozmów oraz dodatkowe możliwości(panel na stronie).
§ 9.2 Kanały VIP powinny być zabezpieczone hasłem w przeciwnym razie kanał będzie uznany jako publiczny.
§ 9.3 Na kanałach VIP może być max. 3 administratorów kanału.
§ 9.4 Kanały VIP są zwolnione z daty na czas wykupionej usługi.
§ 9.5 Administrator kanału może posiadać max. 5 + 3 na stronie operatorów kanału.
§ 9.6 Zmiana numeru kanału lub jego brak może skutkować usunięciem kanału.
§ 9.7 Stosowanie wulgarnych lub obraźliwych nazw kanałów będzie skutkować ich usunięciem.
§ 9.8 Więcej informacji na temat przywilejów i możliwości kanału VIP można uzyskać u administratorów serwera.

X. SKARGI, ZAŻALENIA I ODWOŁANIA


§ 10.1 Skargi i zażalenia można składać u osób upoważnionych do tego między innymi [CEO], [DEV], [QUERY] max. 48h po “banie”.
§ 10.2 W przypadku skarg za obraźliwe zachowanie danego użytkownika należy okazać dowód w postaci zrzutów ekranu lub zapisów rozmów z chatu w przeciwnym razie udowodnienie winy użytkownikowi może być nie możliwe.
§ 10.3 Odwołanie od decyzji administratora skierowac sie do wlasciciela przez funpage.
§ 10.4 Na odwołanie od bana użytkownik ma 48h, licząc od chwili otrzymania bana.
©Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright by TsPlay.pl